Γράμματα & Αριθμοί

Η εταιρεία ΓραμΑρ, με αντικείμενο την παροχή τεχνικών & εμπορικών υπηρεσιών στον κτηριακό και βιομηχανικό τομέα, δημιουργήθηκε το 2011 από την ένωση δύο τεχνικών γραφείων, του Διπλ. Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού (ΕΜΠ) κ. Ιωάννου Κ. Ασκητόπουλου και του Διπλ. Ναυπηγού-Μηχανολόγου Μηχανικού (RWTH Aachen) κ. Ευαγγέλου Χ. Λινού, αμφότερα με μακρά και αποδεδειγμένη εμπειρία, τα οποία αν και για πάνω από τριάντα έτη διατηρούσαν την επαγγελματική τους αυτοτέλεια, συνεργαζόντουσαν σε σταθερή βάση προκειμένου να μελετήσουν και επιβλέψουν πλήθος απαιτητικών έργων. 

Η ΓραμΑρ αποτελεί την διάδοχο κατάσταση της μακρόχρονης αυτής συνεργασίας ο δε στόχος της είναι να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο και κυρίως την ίδια ποιότητα, να παρακολουθεί και να υποστηρίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις.